Fokkers

Fokkers

Fokkers, aangesloten bij NBCC worden geacht te fokken volgens het verenigingsfokkersreglement (VFR) zoals die door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bearded Collie Club zijn vastgesteld.
Het VFR is geldig zoals deze op 19 maart 2022 op de ALV door de leden is aangenomen en bij de Raad van Beheer is ingediend.

Voor het plaatsen van uw fokkers info en eventueel 1 of meerdere dekreuen (zie ook de pagina “Adressen fokkers” en “Dekreuen“) op de website kunt u per e-mail contact opnemen met pupinfo@nederlandsebeardedcollieclub.com.
Vermelding op de website is gratis, uitsluitend na een verzoek daartoe van de aangesloten fokker mits voldaan is aan het VFR.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, willen wij u vragen de dekaangifte, dracht / leeg gebleven en de aangifte van geboren puppen zo snel mogelijk door te geven zodat wij het binnen 3 weken op de website kunnen plaatsen. Bij een dekmelding is een bewijs van dekmelding RvB verplicht, zie pagina Info downloaden dekmelding RvB hoe deze te downloaden. Zie ook de tooltip onder aan het formulier Dekmelding. Via de pagina Voor fokkers (pupinfo) vindt u de info, voorwaarden en de formulieren om het een en ander door te geven.
Als u te lang wacht en/of de papieren zijn niet compleet, dan komt uw bericht ‘te laat’ op de website. Wij streven er naar om de pupinfo op de website zo ‘up-to-date’ mogelijk te houden en dat kan alleen maar met uw hulp. Dus wacht niet te lang.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het te fokken nest ligt te allen tijde bij de fokker en niet bij de Nederlandse Bearded Collie Club. De Nederlandse Bearded Collie Club kan en zal geen garanties geven met betrekking tot de kwaliteit van nakomelingen.

Het doel van de Nederlandse Bearded Collie Club en de bij ons aangesloten fokkers is het behartigen van de belangen van de Bearded Collie in Nederland. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van inlichtingen over het ras, het houden van vergaderingen en voorts door alle middelen die voor deze doelstelling bevorderlijk zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

SideMenu