VFR

Verenigingsfokreglement (VFR)

De Nederlandse Bearded Collie Club conformeert zich aan de standaardregels voor verantwoord fokken van de Raad van Beheer en heeft daarnaast regels die zijn goedgekeurd door de leden. Deze regels zijn opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR). Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van een hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Op die inschrijving in het NHSB zijn de Algemene Voorwaarden van levering van de Raad van Beheer van toepassing.

Soms zijn aanpassingen nodig omdat deze bij de Raad van Beheer zijn aangepast of in de ALV zijn besloten. Deze regels worden hier apart genoemd, omdat ze in het getoonde document nog niet zijn aangepast.

1. Besluit van het bestuur
Het bestuur van de NBCC heeft besloten dat per 1-5-2016 de DNA afname van de ouderdieren bij de nestcontrole van de Raad van Beheer mag plaatsvinden. Het resultaat van deze DNA afname dient dan wel nog doorgegeven te worden aan de pupinfo van de NBCC.
Als de DNA gegevens al bekend zijn bij de dekking moet deze meegestuurd worden bij de dekmelding.
2. Aanpassingen bij de RvB
In het format verenigingsfokreglement staat bij punt 3.5 een teef mag niet worden gedekt binnen de 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
Punt 3.6 een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef. Nu heeft de raad van beheer dat veranderd en gaat in per 01-01-2018.
Punt 3.6 word weggelaten en wordt een nieuw punt 3.5 geformuleerd met als volgende tekst:
3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
Op de site van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied kunt u ook lezen over deze wijziging Basisreglement.
3. Besluit van de vereniging (2018)
Punt 8.1 wordt uitgebreid met een titerbepaling
8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten of titeren van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
4. Besluit van de vereniging (ALV 2018)
Vooralsnog blijft alleen het HD-onderzoek verplicht, maar wordt fokkers en eigenaren dekreuen ten zeerste aangeraden overige gezondheidsonderzoeken te laten verrichten zoals ED-onderzoek, ECVO-oogonderzoek (jaarlijks te herhalen) en CEA-DNA onderzoek. De verantwoording daarvoor ligt – zolang niet anders besloten is – bij de fokker en dekreu-eigenaar.
5. Besluit van de vereniging (ALV 2019)
Met ingang van 31 maart 2019 worden fokkers en eigenaren van dekreuen verplicht een ECVO-onderzoek uit te laten voeren.
De uitslag van het ECVO-onderzoek is één jaar geldig. Op het moment van dekking moet de uitslag nog geldig zijn. Verder dient de fokker zich te houden aan de adviezen van de ECVO-organisatie.
Honden van 7 jaar en ouder hoeven niet getest te worden.
De buitenlandse reu dient te voldoen aan de regels en gezondheidseisen van het land waarin deze woonachtig is.

Hieronder kun je het Verenigingsfokreglement in PDF bekijken en via deze link downloaden, zoals het is goedgekeurd door de Raad van Beheer in 2015.
Het VFR is geldig zoals deze op 19 maart 2022 op de ALV door de leden is aangenomen en bij de Raad van Beheer is ingediend.

VFR-without

SideMenu