Ontstaan vereniging

Onstaan van de vereniging

Nadat in 1956 de eerste Bearded Collie in Nederland kwam, en in 1959 het eerste beardie-nest geboren werd, ontstond in 1965 het idee om een vereniging op te richten. Op dat moment waren er nog niet voldoende Bearded Collies in Nederland.

Na een nest dat in november dat jaar geboren werd – het 7e nest in Nederland – was het aantal van 42 bereikt, zelfs 2 boven het vereiste aantal van 40 honden.

Maar nu moest men nog minimaal 30 leden zien te vinden. Iets lastiger, want er waren toen nog maar ongeveer 20 eigenaren. Maar met behulp van familieleden en vrienden zonder Bearded Collies werd dat gehaald. De aanvraag werd bij de Raad van Beheer ingediend in 1966 en in dat jaar werd ook de goedkeuring verleend.

Bij Mevrouw Van Krevelen (de 1e Bearded Collie-eigenaar en fokker in Nederland) thuis werd de oprichtingsvergadering gehouden en zo ontstond het 1e bestuur: de heer P.C. Kuipers (voorzitter), mevrouw A. Lensvelt (secretaris), mevrouw J.C.J. van Krevelen (penningmeester) en mevrouw M. Bangert (commissaris).

De eerste ledenvergadering werd gehouden op 6 november 1966.
En het eerste clubblad verscheen op 15 maart 1967, toen nog gestencilde exemplaren.

De eerste clubmatch werd gehouden op 16 augustus ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan. De keurmeester was Mrs Susan Moorhouse, de Engelse fokker van de 1e Nederlandse Bearded Collie in Nederland. Op dat moment waren er 55 leden en waren er 25 Bearded Collies op de clubmatch.
In die jaren gaf men de nesten een letter, het 1e net het A-nest, het 2e het B-nest, etc. Maar toen het aantal nesten begon te groeien, en al een aantal keren het alfabet rond was geweest, stapte men hier van af.

In die beginjaren was het allemaal heel kleinschalig, waar alle leden elkaar en elkaars honden kenden. Dat is het inmiddels niet meer. Het ‘grote’ aantal eigenaren en Bearded Collies en de opkomst van internet is daar debet aan.
Wat blijft is de liefde van veel mensen voor het prachtige ras Bearded Collie en de wens om het een gezond ras te laten blijven. Daar blijft een vereniging met betrokken fokkers en leden een belangrijke rol in spelen.

SideMenu