Lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie

Lidmaatschap € 21,80
Gezinslidmaatschap € 12,80
Jeugdlidmaatschap € 12,80

In het bedrag van de contributie zit een bedrag van € 2,30. Dit is de verplichte afdracht aan de Raad van Beheer. Dit bedrag moeten wij doorberekenen aan al onze leden. Dit besluit is genomen op de BLV dd. 27 juni 2015.

Wij berekenen geen inschrijfgeld!

Wordt men na 1 juli 2024 lid, dan is de contributie als volgt:
Lidmaatschap € 12,80
Gezinslidmaatschap € 8,80

Het lidmaatschap van de NBCC loopt altijd gelijk aan het kalenderjaar.
De contributie voor het lopende jaar dient uiterlijk 1 maart in ons bezit te zijn op rekeningnummer NL27 INGB 0000 0061 30 t.n.v. NBCC
IBAN: NL27INGB0000006130
BIC: INGBNL2A

Wilt u bij betaling duidelijk vermelden: Contributie 2024 en uw lidnummer.

Gezinslidmaatschap
Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen als het hoofdlid. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden.

Jeugdleden
Jeugdleden zijn leden onder de 18 jaar.

Tenaamstelling
Het lidmaatschap staat op naam en is niet overdraagbaar.

Aanmelden

Via het formulier op deze pagina kunt u zich aanmelden.
Of via de pagina “Lid worden“.

Afmelden

Afmelden kan via het formulier “Opzeggen lidmaatschap“. Eventueel per e-mail naar de ledenadministratie op e-mail. Vermeld duidelijk uw lidnummer. Deze is te vinden op de achterkant van de BCN. Uw opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie gemeld worden.

(Zie ook: Wetswijziging 2011artikel 35 en 36 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Nieuwe leden

Graag verwelkomen wij nieuwe leden. U kunt een mailtje naar onze ledenadministratie (e-mail) sturen of onderstaand formulier invullen.


    SideMenu